Aukra kommune sin kulturpris 2023

Aukra kommune sin kulturpris 2023 ⭐️
 
Kulturprisen kan gjevast til einskilde personar eller grupper av personar, til lag og organisasjonar som høyrer heime i kommunen og som har vist vedvarande evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats ut over det vanlege. I tilfelle kulturarbeidet til vedkomande har kome eller kjem særleg denne kommunen til gode, og elles under dei føresetnader som er nemnd ovanfor, kan prisen og tildelast kandidatar som ikkje er busette i kommunen.
 
Kulturprisen kan ikkje gjevast til offentlege institusjonar eller til landsomfattande organisasjonar som hovedsakleg finansierer arbeidet sitt med offentlege midlar, eller til personar som er tilsette av det offentlege til å drive kulturarbeid eller kulturvern.
 
Frist for nominasjon er 22. september 2023.
 
 
Send inn din nominasjon til Berit Drejer på e-post: berit.drejer@aukra.kommune.no
 

Tidligare prisvinnarar

År 

Prisvinnar 

1987 

Per Varhaugvik 

 

Ellen og Kjartan Tangen 

 

Helge Kjøll sr.

 

Svein Rød

2003 

Gossen Bygdekvinnelag 

2007 

Knut Rød og Gunnar Kolflåth 

2011 

Inge Hjertvik 

2016 

Gossen musikkorps