Ung i Aukra

Etterskoletid på Sentral´n kvar onsdag og torsdag fra kl. 14.15–16.00. 

Det er ikkje etterskoletid i haustferien, veke 41. 

Dette er eit tilbod for unge i Aukra frå 8. trinn til 17 år.

Kom å ver saman med andre ungdommar. Her kan du spele playstation, brettspel, billiard, bordtennis, foosball, teste ut VR eller berre komme for å henge. Det er også kiosksal.

 

Open kveld på Sentral´n kvar fredag kl. 19.00–22.30.

Det er open kveld i haustferien, velkommen!

Dette er eit tilbod for unge i Aukra frå 8. trinn til 17 år.

Kom å ver saman med andre ungdommar. Her kan du spele playstation, bordtennis, billiard, brettspill, foosball, teste VR eller berre komme for å henge. Musikk og god stemning! Det er også kiosksal.

I tillegg til Etterskoletid og Open kveld vil det og vere eit større arrangement ein gong i månaden. Miljøarbeidar vil vere til stades på alle arrangementene, i tillegg til frivillige som stiller opp som natteravn og foreldrevakt.

Ung i Aukra på Facebook

Les meir om møteplassar for ungdom

Les om ungdomsLOSane i Aukra kommune