Aukra kulturskole

Aukra kulturskole har eit frivillig opplæringstilbod til alle kommunens innbyggjarar innan kulturfaga med vekt på å utvikla kunstnariske og skapande evnar. Kulturskolen skal være eit ressurs og kompetansesenter for kunst -og kulturfag i Aukra kommune. 

Kulturskulen har mange tilbod for alle aldersgrupper innan musikk, dans, kunst, teater og teknologi. Trykk her for å lese meir om tilboda.

Den ordinære undervisninga i kulturskolen fylgjer skoleåret(38 veker)
Kulturskolen fylgjer skolerutas fridagar/planleggingsdagar om ikkje anna er opplyst.

Kulturskolen held til i 2.etasje og underetasjen på kulturhuset. 
I 2.etasje er kunstrommet Marbakken og undervisningsromma Kokkeluren, Gåplå og Lærå. 
I underetasjen er bandrommet Kvalen, Ormen og Falken dansesal. 

 

Har du lyst å søkje plass i kulturskulen

Aukra kulturskole har søknadsfrist for hovudopptak 15. mars, men du kan søkje om plass heile året. Om vi har ledig plass på tilbodet du ønskjer, kan vi ta deg opp som elev når som helst i løpet av året.

Les meir om tilboda i Aukra kulturskole og søk om plass

 

Kontakt:

Rektor: Malin Solberg                                                                                                                                                           
Mobil: 93266609                                                                                                                                                                    
E-post: malin.solberg@aukra.kommune.no

E-post: kulturskolen@aukra.kommune.no

Her finn du kontaktinformasjon til våre tilsette