Det er kino annakvar søndag i Wickssalen.

Billettar kan du kjøpe på ebillett.no eller i kassa når du kjem.