Utleige av lokale på Kulturhuset

Kulturhuset har møterom i ulike storleikar, undervisningsrom, ein storsal med amfi, dansesal og andre aktivitetsrom som kan brukas til ulike arrangement. 

Meir informasjon om dei ulike romma, finn du ved å trykke på bileta. 

Sjå komplett prisliste her

Forespørsel om lån og leige av lokale sendast til booking@aukrakulturhus.no minimum ei veke før ønska dato. 

Møteromma Flo og Fjøre kan reserverast på kortare varsel, så fremt det er ledig, send forespurnad til booking@aukrakulturhus.no

Aukra kommune har fleire lokaler for leige, les meir om desse.