Utleige av lokale på Kulturhuset

Sjå komplett prisliste her.

 

Kulturhuset har større og mindre møterom, undervisningsrom, ein storsal med amfi, dansesal og andre aktivitetsrom som kan brukas til ulike arrangement. 

For meir informasjon om dei ulike romma, trykk på bileta under. 

 

Forespørsel om lån og leige av lokale sendast til Booking@aukrakulturhus.no minimum ei veke før ønska dato. (Gjeld ikkje møterom Flo og Fjøre)